Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Народна република България (1981-1990 г.)
1988 г.

1988 (20 януари). 110 г. от рождението на Христо Кабакчиев. Худ. Т. Алексиева. П. дълбок. Наз. Г 13:131/4. Листа (5x5).

Христо Кабакчиев (деец на БКП).

3649
544_5.jpg (6621 bytes)
5 ст.

Тираж: 500 000.

 

1988 (25 януари). Водни цветя. Худ. Б. Китанов. П. офсет в “Кореан стемпс корпорейшън” - Пхенян. Наз. Г 121/4:12. Листа (7x3) и блок-листа (3х2) с 3650-3655 заедно.

3650 - битински синчец; 3651 - родопско омайниче; 3652 - кичест блатняк; 3653 - нимфоидна какичка; 3654 - мечешко око; 3655 - алоевиден стратиотес.

3650-3655
544b.jpg (53706 bytes)
блок-лист

Блок-лист (5, 10, 13, 25, 30 и 42 ст.)

Тиражи: 3650-3651 - по 2 700 600; 3652 - 1 400 700; 3653-3654 - по 990 000; 3655 - 281 440; блок-листа - 180 000.

 

1988 (15 февруари). 110 г. от Освобождението на България. Худ. С. Кръстев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5x5).

3656 - "Ген. Скобелев в атака при Плевен", Н. Каразин; 3657 - "Посрещане на руските войски", неизв. художник.

36563657
545_5.jpg (12414 bytes)545_13.jpg (13373 bytes)
5 ст.13 ст.

Тиражи: 3656 - 1 200 000; 3657 - 900 000.

 

1988 (22 март). VIII международен конгрес на работниците от общественото обслужване, София. Худ. П. Петров. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (5x5).

3658
545_13_1.jpg (9762 bytes)
13 ст.

Тираж: 200 000.

 

1988 (25 март). 100 г. Български държавни железници. Худ. М. Константинова. П. офсет в “Кореан стемпс корпорейшън” - Пхенян. Наз. Г 11. Листа (3x7) и блок-листа (2х3) с 3659-3664 заедно.

3659 - локомотив “Янтра” 1888 г.; 3660 - локомотив “Христо Ботьов” 1905 г.; 3661 - локомотив парен 1918 г.; 3662 - локомотив парен 1943 г.; 3663 - локомотив дизелов 1964 г.; 3664 - електровоз 1979 г.

3659-3664
546b.jpg (50554 bytes)
блок-лист

Блок-лист (5, 13, 25, 32, 42 и 60 ст.)

Тиражи: 3659 - 1 600 000; 3660 - 1 501 500; 3661 - 1 299 900; 3662- 1 201 200; 3663 - 800 100; 3664 - 220 500; блок-листа - 190 000.

 

1988 (31 март). Загинали пощенци - антифашисти. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (5x5).

3665 - Иван Недялков; 3666 - Делчо Спасов; 3667 - Никола Ганчев; 3668 - Ганка Рашева.

3665366636673668
547_5_1.jpg (6650 bytes)547_8.jpg (8503 bytes)547_10.jpg (5736 bytes)547_13.jpg (6787 bytes)
5 ст.8 ст.10 ст.13 ст.

Тиражи: 3665 - 1 200 000; 3666 - 1 000 000; 3667-3668 - по 800 000.

 

1988 (8 април). 90 г. от рождението на Георги Трайков. Худ. Ем. Станкев. П. офсет. Наз. Г 13:131/4. Листа (10x5).

Г. Трайков (деец на БЗНС, държавник).

3669
547_5.jpg (5162 bytes)
5 ст.

Тираж: 600 000.

 

1988 (26 април). 125 г. Международен червен кръст и Червен полумесец. Худ. Д. Тасев. П. офсет. Наз. Г 13:131/4. Листа (10x5).

Червен кръст, червен полумесец, земното кълбо.

3670
547_13_1.jpg (11144 bytes)
13 ст.

Тираж: 300 000.

 

1988 (28 април). Четвърта международна асамблея “Знаме на мира '88”, София. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 14:133/4 за 3671-3672 и 3675-3676; Г 133/4 :14 за 3673-3674. Листа (5x5).

367136723673
548_5.jpg (10633 bytes)548_8.jpg (9214 bytes)548_13.jpg (10914 bytes)
5 ст.8 ст.13 ст.
367436753676
548_20.jpg (9790 bytes)548_32.jpg (10026 bytes)548_42.jpg (10794 bytes)
20 ст.32 ст.42 ст.

Тиражи: 3671-3672 - по 1 500 000; 3673 - 1 100 000; 3674 - 1 200 000; 3675 - 800 000; 3676 - 270 000.

 

1988 (28 април). Четвърта международна асамблея “Знаме на мира '88”, София. Първи международен фестивал на детско-юношеския филм София '88. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Р 133/4:14 и неназ., номериран. Размери 87х90 мм.

Наз. Р 133/4:14.

3677
549b.jpg (26912 bytes)
50 ст.

Тираж: 240 000.

Неназ., номериран.

3678 50 ст.

Тираж: 60 000.

 

1988 (5май). 170 г. от рождението на К. Маркс (създател на научния комунизъм). Худ. А. Старейшински. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5x10).

3679
550_13.jpg (7922 bytes)
13 ст.

Тираж: 200 000.

 

1988 (6 май). Редовни - птици. Худ. Ем. Станкев. П. офсет. Наз. Г 13:131/4. Листа (10x5).

3680 - гларус; 3681 - бял щъркел; 3682 - сива врана; 3683 - сива чапла; 3684 - голям ястреб; 3685 - бухал.

368036813682
550_5_1.jpg (10838 bytes)550_5.jpg (7377 bytes)550_8_1.jpg (7895 bytes)
5 ст.5 ст.8 ст.
368336843685
550_8.jpg (7664 bytes)550_10.jpg (8434 bytes)550_42.jpg (8502 bytes)
8 ст.10 ст.42 ст.

Тиражи: по 5 000 000.

* 3680-3685 са с надпис "Поща '87".

 

1988 (20 май). 100 г. зоологическа градина в София. Худ. Л. Чехларов. П. офсет в “Копрефил” - Хавана. Наз. Г 123/4. Листа (5x8) и блок-листа (2х3) с 3686-3691 заедно.

3686 - африкански слон; 3687 - бял носорог; 3688 - хиеновидно куче; 3689 - розов пеликан; 3690 - абисински рогат гарван; 3691 - бяла сова.

3686-3691
551b.jpg (62513 bytes)
блок-лист

Блок-лист (5, 13, 25, 30, 32 и 42 ст.)

Тиражи: 3686 - 2 000 000; 3687-3688 - по 1 500 000; 3689 - 1 100 000; 3690 - 1 000 000; 3691 - 250 000; блок-листа - 250 000.

* В блок-листа 3686-3691 са разположени последователно в двата вертикални реда отдолу-нагоре.

 

1988 (7 юни). Световна филателна изложба Финландия ‘88. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13 и неназ. Блок-листа (3х2) с 3 марки и 3 винетки, разположени шахматно 1:2 и листа (2х2) за карнетка с 4 марки.

На марката - първата пощенска марка на Финландия; на винетката - емблемата на изложбата и на световната филателна изложба България ’89, сгради от Хелзинки.

3692
552_30.jpg (16105 bytes)
30 ст. (с вин.)

Наз. Г 13. Блок-листа (3х2).

3692 30 ст. (с вин.)

3692I блок-лист (3x30 ст.+3 вин.)

Тираж: 600 000 (200 000 блок-листа).

* Съществуват листа с неназъбен горен милезим.

Наз. Г 13. Листа (2х2) за карнетка (1.IV.89, виж приложението).

3692II лист (4x30 ст.)

Тираж: 22 860.

Неназ. Блок-листа (3х2), номерирани (1.IV.89, виж приложението).

3692АI блок-лист (3x30 ст.+3 вин.)

Тираж: 22 860.

* Неназ. блок-листа са с допълнителна рамка, текст за България '89 и емблемата й.

 

1988 (7 юни). Втори съветско-български космически полет. Худ. Д. Тасев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5).

36933694
552_5.jpg (9921 bytes)552_13_1.jpg (9104 bytes)
5 ст.13 ст.

Тиражи: 3693 - 1 000 000; 3694 - 500 000.

 

1988 (7 юни). Световна изложба на постиженията на младите изобретатели ЕКСПО '91 - ВИПО, Пловдив. Худ. Хр. Алексиев. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (4x10).

3695
552_13.jpg (12111 bytes)
13 ст.

Тираж: 500 000.

 

1988 (10 юни). VIII европейско първенство по футбол УЕФА '88, ФРГ. Худ. Ив. Богданов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x5).

3696369736983699
553_5.jpg (9827 bytes)553_13.jpg (10023 bytes)553_30.jpg (9907 bytes)553_42.jpg (10142 bytes)
5 ст.13 ст.30 ст.42 ст.

Тиражи: 3696 - 1 900 000; 3697 - 1 400 000; 3698 - 1 200 000; 3699 - 250 000.

 

1988 (10 юни). VIII европейско първенство по футбол УЕФА '88, ФРГ. Блок. Худ. Ив. Богданов. П. офсет. Наз. Р 13 и неназ., номериран. Размери 90х70 мм.

Футболен стадион, емблемата на първенството; символът на първенството, емблемата на Бъл-гарския футболен съюз.

3700
553b.jpg (24332 bytes)
1 лв.

Наз. Р 13.

Тираж: 210 000.

Неназ., номериран.

3700А 1 лв.

Тираж: 12 500.

 

1988 (14 юни). Дечко Узунов 1899-1986 г. Худ. К. Кънев. П. офсет в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 13:131/4. Листа (5x5).

Картини на Д. Узунов: 3701 - “Детски портрет”; 3702 - “Портрет на Мария Василева”; 3703 - “Автопортрет”.

370137023703
554_5_1.jpg (9816 bytes)554_13.jpg (9322 bytes)554_30.jpg (7832 bytes)
5 ст.13 ст.30 ст.

Тиражи: 3701 - 1 500 000; 3702 - 1 100 000; 3703 - 280 000.

 

1988 (16 юни). 25 г. от полета на жена в Космоса. Блок. Худ. А. Старейшински. П. офсет. Наз. Р 131/4:13 и неназ., номериран. Размери 87х57мм.

В. Терешкова ("Восток 6"), космически апарати.

3704
554b.jpg (32803 bytes)
1 лв.

Наз. Р 131/4:13.

Тираж: 200 000.

Неназ., номериран

3704А 1 лв.

Тираж: 12 500.

 

1988 (27 юни). Културно-историческо наследство от Кърджалийско - I (икони). Худ. Л. Чехларов. П. офсет в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 13:131/4. Листа (5x5).

3705 - “Св. Йоан Предтеча” 1592 г., с. Бяла поляна; 3706 - “Св. Георги убива змея” 1841 г., с. Драбишна.

37053706
554_5.jpg (10267 bytes)554_8.jpg (10945 bytes)
5 ст.8 ст.

Тиражи: по 2 000 000.  

* Марките са разположени под формата на тет-беш в печатния лист.

 

1988 (25 юли). 120 г. от гибелта на Хаджи Димитър (Асенов) и Стефан Караджа. Худ. К. Кънев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10).

Хаджи Димитър и Стефан Караджа (национал-революционери)

3707
555_5_1.jpg (9412 bytes)
5 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (25 юли). XXIV летни олимпийски игри Сеул '88. Худ. Ем. Станкев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5).

3708-3711 - олимпийски спортове.

3708370937103711
555_5.jpg (8280 bytes)555_13.jpg (10697 bytes)555_30.jpg (10384 bytes)555_42.jpg (9843 bytes)
5 ст.13 ст.30 ст.42 ст.

Тиражи: 3708 - 1 900 000; 3709-3710 - по 1 200 000; 3711 - 250 000.

 

1988 (25 юли). ХХIV летни олимпийски игри Сеул '88. Блок. Худ. Ем. Станкев. П. офсет. Наз. Р 13 и неназ., номериран. Размери 115х75 мм.

Олимпийски спортове.

3712
556_1.jpg (42798 bytes)
1 лв.

Наз. Р 13.

3712     1 лв.

Тираж: 210 000.

Неназ., номериран.

3712А 1 лв.

Тираж: 12 500.

 

1988 (26 юли). 30 г. списание “Проблеми на мира и социализма”. Худ. Д. Карапантев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10).

3713
557_13.jpg (8980 bytes)
13 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (27 юли). Международна фондация “Людмила Живкова”- Художествена галерия (сега Национална галерия за чуждестранно изкуство). Худ. Ал. Поплилов. П. офсет в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 14:133/4. Листа (5x5).

Картини: 3714 - “Мадона с младенеца, св. Себастиян и св. Роко”, Джовани Росо; 3715 - “Алжир - пристанището”, Албер Марке; 3716 - “Портрет на Ермин Давид в ателието”, Жул Паскен; 3717 - “Сухото дърво”, Ролан Удо.

3714371537163717
557_30_1.jpg (7836 bytes)557_30.jpg (7516 bytes)557_30_2.jpg (7677 bytes)557_30_3.jpg (6535 bytes)
30 ст.30 ст.30 ст.30 ст.

Тиражи: 3714-3716 - по 900 000; 3717 - 210 000.

 

1988 (22 август). Световна филателна изложба Прага ‘88. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13 и неназ. Блок-листа (3х2) с 3 марки и 3 винетки, разположени шахматно 2:1 и листа (2х2) за карнетка с 4 марки.

На марката - първата пощенска марка на Чехосло-вакия; на винетката - емблемите на Прага '88 и България ’89, сгради от Прага.

3718
557b.jpg (27705 bytes)
25 ст. (с вин.)

Наз. Г 13. Блок-листа (3х2).

3718     25 ст. (с вин.)

3718I блок-лист (3х25 ст.+3 вин.)

Тираж: 600 000 (200 000 блок-листа).

* Съществуват листа с неназъбен долен милезим.

Наз. Г 13. Листа (2х2) за карнетка (1.IV.89, виж приложението).

3718II лист (4x25 ст.)

Тираж: 22 860.

* Съществуват листа с неназъбен горен милезим.

Неназ. Блок-листа (3х2), номерирани (1.IV.89, виж приложението).

3718АI блок-лист (3x25 ст.+3 вин)

Тираж: 22 860.

* Неназ. блок-листа са с допълнителна рамка, текст за България '89 и емблемата й.

 

1988 (22 август). 100 г. Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Худ. Д. Карапантев. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5x10).

3719
557_5.jpg (6989 bytes)
5 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (1 септември). Световна филателна изложба Олимфилекс ’88, Сеул. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13 и неназ. Листа (3х2) с 3 марки и 3 винетки, разположени шахматно 2:1 и листа (2х2) за карнетка с 4 марки.

На марката - първата корейска пощенска марка; на винетката - емблемите на изложбата и на световната филателна изложба България ’89, сгради от София.

3720
558_62.jpg (20342 bytes)
5 ст.

Наз. Г 13. Блок-листа (3х2).

3720 62 ст. (с вин.)

3720I блок-лист (3х62 ст.+3 вин.)

Тираж: 600 000 (200 000 блок-листа).

* Съществуват листа с неназъбен долен милезим.

Наз. Г 13. Листа (2х2) за карнетка (1.IV.89, виж приложението).

3720II лист (4х62 ст.)

Тираж: 22 860.

* Съществуват листа с неназъбен горен милезим.

Неназ. Блок-листа (3х2), номерирани (1.IV.89, виж приложението).

3720АI блок-лист (3х62 ст.+3 вин.)

Тираж: 22 860.

* Неназ. блок-листа са с допълнителна рамка, текст за България '89 и емблемата й.

 

1988 (15 септември). 25 г. металургичен комбинат "Кремиковци". Худ. Г. Доброславов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5).

Знакът на юбилея.

3721
558_5_1.jpg (8028 bytes)
5 ст.

Тираж: 500 000.

 

1988 (16 септември). 80-та Интерпарламентарна конференция, София. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13:131/4. Листа (10x5).

Народното събрание в София и картата на света.

3722
558_13.jpg (10736 bytes)
13 ст.

Тираж: 400 000.

 

1988 (20 септември). Културно-историческо наследство от Кърджалийско - II. Худ. Л. Чехларов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10) за 3723; (10x5) за 3724.

3723 - глинена купа от Кърджалийско XIII-XIV в.; 3724 - средновековна крепост Перперикон край с. Горна крепост, Кърджалийско.

37233724
558_5.jpg (7933 bytes)558_8.jpg (9500 bytes)
5 ст.8 ст.

Тиражи: по 1 000 000.

 

1988 (23 септември). 300 г. от Чипровското въстание. Худ. Д. Ущавалийски. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (5x10).

3725
559_5.jpg (8907 bytes)
5 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (26 септември). Мечки. Худ. Вл. Ценов. П. офсет в “Копрефил” - Хавана. Наз. Г 121/2. Листа (5x8) и блок-листа (3х2) с 3726-3731 заедно.

3726 - кафява мечка; 3727 - бяла мечка; 3728 - бърнеста мечка; 3729 - малайска мечка; 3730 - хималайска мечка; 3731 - очилата мечка.

3726-3731
559B.jpg (33761 bytes)
блок-лист

Блок-лист (5, 8, 13, 20, 32 и 42 ст.)

Тиражи: 3726 - 2 000 000; 3727 - 1 750 000; 3728 - 1 500 000; 3729 - 1 250 000; 3730 - 1 000 000; 3731 - 250 000; блок-листа - 220 000.

 

1988 (17 октомври). 80-то заседание на комисията по транспорта при Съвета за икономическа взаимопомощ, София. Худ. А. Старейшински. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (4x10).

3732
560_13.jpg (6545 bytes)
13 ст.

Тираж: 600 000.

 

1988 (29 октомври). Екофорум за мир. Худ. Хр. Христов. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5x10).

Емблемата на движението.

3733
560_20.jpg (6436 bytes)
20 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (2 ноември). V национална филателна изложба, Пловдив. Худ. Хр. Христов. П. офсет. Наз. Г 131/4:13 и неназ. Листа (5x10) и блок-листа (3х2).

Античният театър в Пловдив, емблемите на из-ложбата и на световната филателна изложба България ’89.

3734
560_5_1.jpg (7350 bytes)
5 ст.

Наз. Г 131/4:13. Листа (5х10).

3734     5 ст.

Тираж: 500 000.

Неназ. Блок-листа (3х2), номерирани (1.IV.89, виж приложението).

3734АI блок-лист (6х5 ст.)

Тираж: 22 860.

* Неназ. блок-листа са с допълнителна рамка, текст за България '89 и емблемата й.

 

1988 (17 ноември). 25 г. стопански комбинат “Радио и телевизия”. Худ. Хр. Христов. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5).

Телевизионна и ултракъсовълнова предавателна кула „Копитото”.

3735
560_5.jpg (7405 bytes)
5 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (22 ноември). Световна филателна изложба България ’89. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13 и неназ. Блок-листа (3х2) с 3 марки и 3 винетки, разположени шахматно 2:1 и листа (2х2) за карнетка с 4 марки.

На марката - първата българска пощенска марка от 5 сантима; на винетката - емблемата на изложбата на фона на Националния дворец на културата в София.

3736
560_42.jpg (10131 bytes)
42 ст. (с вин.)

Наз. Г 13. Блок-листа (3х2).

3736     42 ст. (с вин.)

3736I блок-лист (3x42 ст.+3 вин.)

Тираж: 600 000 (200 000 блок-листа).

Наз. Г 13. Листа (2х2) за карнетка (1.IV.89, виж приложението).

3736II лист (4х42 ст.)

Тираж: 22 860.

Неназ. Блок-листа (3х2), номерирани (1.IV.89, виж приложението).

3736АI блок-лист (3x42 ст.+3 вин.)

Тираж: 22 860.

* Неназ. блок-листа са с допълнителна рамка, текст за България '89 и емблемата й.

 

1988 (25 ноември). 40 г. Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав. Блок. Худ. Хр. Христов. П. офсет. Наз. Р 131/4:13 и неназ., номериран. Размери 105х125 мм.

Моторен пътнически кораб “Русе”; моторен пътнически кораб “Александър Стамболийски”; карта на течението на река Дунав, границите и националните знамена на ФРГ, Чехословакия, Австрия, Югославия, Унгария, Румъния, СССР и България.

3737
661b.jpg (34539 bytes)
2 лв.

Наз. Р 131/4:13.

3737 2 лв. (2х1 лв.)

Тираж: 60 000.

Неназ., номериран.

3737А 2 лв. (2х1 лв.)

Тираж: 12 000.

 

1988 (28 ноември). Безопасност и култура на движението. Худ. Д. Тасев. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (5x10).

Деца на улицата, автомобили.

3738
562_5_1.jpg (9364 bytes)
5 ст.

Тираж: 1 000 000.

 

1988 (19 декември). България - страна на туризма. Худ. Т. Алексиева. П. офсет. Наз. Г 131/4:13. Листа (4x10).

3739 - хотел “Рила” в Боровец; 3740 - хотел “Пирин” в Банско; 3741 - хотел “Щастливеца” на Витоша край София; 3742 - хотел “Перелик” в Пампорово.

3739374037413742
662_5.jpg (9013 bytes)562_8.jpg (9083 bytes)662_13.jpg (7669 bytes)562_30.jpg (7736 bytes)
5 ст.8 ст.13 ст.30 ст.

Тиражи: 3739-3740 - по 1 300 000; 3741-3742 - по 600 000.

 

1988 (20 декември). Нова година 1989. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет. Наз. Г 13. Листа (10x5).

3743 - ръкавица с новогодишни мотиви; 3744 - стилизирана елха и елен. И на двете марки - емблемата на световната филателна изложба България ’89.

37433744
563_5.jpg (9607 bytes)663_13.jpg (7488 bytes)
5 ст.13 ст.

Тиражи: по 1 000 000 .

 

1988 (28 декември). Съветски космически кораб-совалка “Енергия-Буран”. Блок. Худ. Ем. Станкев. П. офсет. Наз. Р 131/4:13 и неназ., номериран. Размери 102х67 мм.

Космическият транспортен кораб-совалка “Буран” в полет около земното кълбо; на рамката - старт на кораба-носител “Енергия”.

3745
664b.jpg (37723 bytes)
1 лв.

Наз. Р 131/4:13.

3745     1 лв.

Тираж: 200 000.

Неназ., номериран.

3745А 1 лв.

Тираж: 12 500.

 

1988 (29 декември). Световна филателна изложба България ’89 - история на пощенския транспорт. Худ. Т. Алексиева. П.офсет. Наз. Г 131/4:13 и неназ. Листа (4x10); блок-листа (2х2) и блок-листа (2х2) с 3746-3749 заедно.

3746 - пощенска карета; 3747 - самолет; 3748 - камион; 3749 - кораб. На всяка марка емблемата на световната филателна изложба България ’89.

3746374737483749
64_2_252.jpg (13947 bytes)64_2_251.jpg (12173 bytes)64_2_253.jpg (12941 bytes)64_2_25.jpg (15160 bytes)
25 ст.25 ст.25 ст.25 ст.

Наз. Г 131/4:13. Листа (4х10).

Тиражи: по 480 000.

Неназ. блок-листа (2х2), номерирани (1.IV.89, виж приложението).

3746АI блок-лист (4х25 ст. 3746)

3747АI блок-лист (4х25 ст. 3747)

3748АI блок-лист (4х25 ст. 3748)

3749АI блок-лист (4х25 ст. 3749)

3746-3749АII

блок-лист (4х25 ст. 3746-3749)

Тиражи: по 22 860.

* Неназ. блок-листа са с допълнителен текст за България '89 (на четири езика), емблемата й, емблемите на София '69, Филасердика '79, фигури на пощальони.

 

1981 г.
1982 г.
1983 г.
1984 г.
1985 г.
1986 г.
1987 г.
1988 г.
1989 г.
1990 г.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed