Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Държавни институции

Президент

Народно събрание

Министерски съвет

Конституционен съд

Върховен административен съд

Министерства

 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на икономиката
 • Министерство на енергетиката
 • Министерство на туризма
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на отбраната
 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на финансите
 • Министерство на външните работи
 • Министерство на правосъдието
 • Министерство на земеделието и храните
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство на здравеопазването
 • Министерство на културата
 • Министерство на околната среда и водите
 • Министерство на младежта и спорта

 • Агенции

  Портал за обществени консултации

  Национален концесионен регистър

  • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
  • Концесии – актуално
  • е-услуги
  • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
  • 940 9400
  • 150-години МСД
  • Обществен съвет
  • Стратегия за пътна безопасност
  • БДЖ онлайн продажби
  • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
  • Цифрова програма за Европа
  • Открито управление
  • Отворени данни
  • Общоевропейски телефонни номера 116

  Актуално за министерството

  Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
  Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

  България в Шенген

  {structural_funds}

  SOLVIT

  Вход в системата

  RSS feed