Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Български неправителствени организации
 • Агенция за регионално развитие на Северен централен район - Русе
 • Атлантическият клуб в България
 • Българска асоциация на агенциите за развитие и бизнес центрове (БАРДА)
 • Български хелзинкски комитет
 • Българска медийна коалиция
 • Европейски институт
 • Женски алианс за развитие /ЖАР/
 • Институт за пазарна икономика
 • Институт за регионални и международни изследвания
 • Програма "Достъп до информация"
 • Прозрачност без граници
 • Фондация "Отворено общество"
 • Фондация за реформа в местното самоуправление
 • Фондация "Общество и информация"
 • Център за социални практики
 • Център за икономическо развитие
 • Център за изследване на демокрацията
  • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
  • Концесии – актуално
  • е-услуги
  • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
  • 940 9400
  • 150-години МСД
  • Обществен съвет
  • Стратегия за пътна безопасност
  • БДЖ онлайн продажби
  • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
  • Цифрова програма за Европа
  • Открито управление
  • Отворени данни
  • Общоевропейски телефонни номера 116

  Актуално за министерството

  Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
  Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

  България в Шенген

  {structural_funds}

  SOLVIT

  Вход в системата

  RSS feed