Номер в РОП: 
Статус: 
Прекратена
Дата на създаване на електронната преписка: 
01.03.2019 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС“

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 04.04.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: