Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
04.11.2019 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 09.12.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: