Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наръчник за изпълнение на проекти по програма ИСПА (PIM) 12.12.2008
Голям размер

 

 

Раздели 
ISPA - Programme Implementation Manual

Законова база

A-Legal basis V5
Институционална рамка
B - INSTITUTIONAL FRAMEWORK
Вътрешна организация и човешки ресурси
C - HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
Вътрешен контрол
D - INTERNAL CONTROL
ANNEX D01 - Follow-up on action plan on audit recommendations
ANNEX D02 - Action plan on audit recommendations
Идентифициране, подготовка и модифициране на проекти
E - PROJECT IDENTIFICATION, PREPARATION AND MODIFICATION
Annex E01 - PIM
Търгове и договори
F - TENDERING AND CONTRACTING
Изпълнение на проекти, докладване и мониторинг
G - PROJECT IMPLEMENTATION, REPORTING AND MONITORING
PIM - Annex G01
  PIM - Annex G02
Финансово управление
H - FINANCIAL MANAGEMENT
Счетоводство
I - ACCOUNTING
Нередности
J - IRREGULARITIES
Административни въпроси и информационни системи
K - ADMINISTRATIVE ISSUES AND IT SYSTEMS
Annex 1 WAN System Landscape
Annex K02 -  POLICY OF SYSTEM ADMINISTERING AND SECURITY OF THE SERVERS, COMPUTERS AND LAN USED IN THE MINISTRY OF TRANSPORT
Annex K03 - INTERNAL RULES FOR WORK OF THE USERS IN ISPA IA IN THE MINISTRY OF TRANSPORT
Annex K04 - Internal IT rules for operation of the users in the Ministry of Transport

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed