Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
30.10.2017 г.
Наименование: 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Правен анализ на собствеността и статута на имоти и набавяне на необходимите документи за съставянето на актове за държавна собственост“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 27.11.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: