Вътрешен конкурентен избор

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
1578 31.01.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/28.12.2018 г.
Номер в РОП:
1337 03.08.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „ Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:
1285 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-12/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1284 13.07.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-11/05.06.2017 г.
Номер в РОП:
1149 24.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1090 10.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-6/09.03.2018 г.
Номер в РОП:
1089 10.04.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/09.03.2018 г.
Номер в РОП:
1088 29.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-4/09.03.2018 г.
Номер в РОП:
1079 15.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-3/14.02.2018 г. сключено от Централния орган за покупки
Номер в РОП:
1078 15.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-2/14.02.2018 г. сключено от Централния орган за покупки
Номер в РОП:

Страници