Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2 т.22 от ЗОП

ПК 14-00-2204/20.02.2015 г. (2.37 MB) Удостоверение за време

ПК 14-00-300/05.03.2015 г. (228.47 KB)Удостоверение за време

ПК 14-00-1832/17.03.2015 г. (238.61 KB)Удостоверение за време

ПК 07-00-79/18.03.2015 г. (505.01 KB)Удостоверение за време

ПК 14-00-308/22.05.2015 г. (1.45 MB) Удостоверение за време

ПК 07-00-399/21.07.2015 г. (6.64 MB) Удостоверение за време

ПК 14-00-436/18.08.2015 г. (115.61 KB) Удостоверение за време

ПК 14-00-308/06.10.2015 г. (410.72 KB) Удостоверение за време

ПК 07-00-560/21.10.2015 г. (3.43 MB) Удостоверение за време

ПК 07-00-507/11.04.2016 г. (103.28 KB) Удостоверение за време

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed