Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Заповед № РД-14-44/23.04.2015 г.
[24.04.2015]
Заповед № РД-14-44/23.04.2015 г. за избор на наемател,  участвал в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост – „кафе-бюфет“ по реда на чл. 16, ал. 2...
Профил на купувача до 14.04.2016 г.
Становища от АОП
• Предварителен контрол
Предварителни обявления
Процедури
• Процедури по чл.93б от ЗОП
Публични покани
Търгове
Структури към МТИТС
Процедури до 01.10.2014 г.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed