Вие сте тук

Окончателни доклади

На 08.11.2015 г., при извършване на ремонтни работи в машинното отделение на м/к “INDRA II”, третият механик е получил тежки наранявания от внезапно отворил се капак на маслен филтър, вследствие на които е починал. Корабът се е намирал в Бургаски залив и е подхождал за влизане в Пристанище Бургас.

Специализираното звено за разследване на морски произшествия класифицира произшествието като „Много тежко”.

Окончателен доклад от разследването на много тежко произшествие - смърт на член от екипажа на моторен кораб “INDRA II” в териториалното море на Република България

На 07.02.2014 г. м/к „ELLAND“, изпълняващ рейс от Констанца към Измир, неочаквано получава 10º крен на ляв борд. Следва спиране на дизел генератора и на главния двигател. Опитите на екипажа за възстановяване на живучестта на кораба се оказват неуспешни. Впоследствие корабът се накренява на десен борд, като кренът достига до 20 градуса и се увеличава. Екипажът е прехвърлен на м/к „M. IZMIR“. На 08.02.2014 г. корабът се обръща и потъва на около 7 nm източно от нос Сиврибурун, в териториалното море на Република България, на дълбочина 50 м.

Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства класифицира произшествието като „Много тежко“.

Окончателен доклад от разследване на много тежко произшествие - обръщане и потъване на моторен кораб „ELLAND”

На 07.03.2013 г., на около девет мили юг-югозапад от нос Калиакра, м/к „Lady Gul”, предназначен за превоз на генерални товари, плаващ под знамето на Панама се сблъска с м/к за генерални товари „St. Catrien”, плаващ под знамето на Коморските острови.  Районът попада в териториалното море на Република България.

На 29.11.2010 г., в 17:35 часа дежурният оператор корабен трафик- Бургас чува по УКВ-16 канал реплика „Alessando DP red to red”. Опитът да се установи връзка с м/т „Алесандро ДП” на същия канал е неуспешен. В 17:40 часа чрез Варна радио в МСКЦ Варна е получен сигнал за бедствие, подаден от м/т „Алесандро ДП”.

Subscribe to Окончателни доклади