Вие сте тук

Окончателни доклади

На 12.10.2017 г. от гара София е заминал бърз влак № 8693 в състав от 4 пътнически вагона, обслужван с електрически локомотив № 44134.2. Влакът е заминал с направление София – Пловдив – Димитровград – Бургас по График за движение на влаковете (ГДВ) от гара София в 13:20 часа без технически неизправности. Първото изключване на локомотива е възникнало между гара София и Подуяне в 13:22 часа. Второто изключване локомотивната бригада е установила при потегляне на влака от гара Елин Пелин в 13:50 часа. Други изключвания по време на движението на влака до гара Пловдив не са установени. В участъка от гара София до гара Пловдив локомотивът е работил с всички включени тягови двигатели. В гара Димитровград влакът пристига в 16:47 часа с индикация за земно съединение. Предприета е маневра с локомотива за промяна посоката на движение. Движението трае 1,5 минути, през което време локомотивът изминава 480 м и е последвало самозапалване в машинното отделение.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в електрически локомотив № 44134.2 обслужвал бърз влак № 8693 в гара Димитровград на 12.10.2017 г.

На 10.12.2016 г. от гара Дружба за гара Русе-север е заминал товарен влак (ТВ) № 90570 в състав два електрически локомотива теглещи влака с 26 вагон-цистерни, от които 23 броя пълни и 3 броя празни за предохрана (един отпред и два отзад). Маршрутът за движението на влака е Дружба – Карнобат – Синдел-разпределителна – Русе-север. През време на пътуването си влакът е сменял два пъти посоката на движение, съответно в гарите Карнобат и Синдел-разпределителна. След заминаване от гара Синдел-разпределителна през следващите гари влакът е преминал транзит без особености до гара Хитрино.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на товарен влак № 90570 на стрелка № 5 при влизане в гара Хитрино на 10.12.2016 г.

На 04.05.2017 г. товарен влак № 30690, обслужван от железопътен превозвач ,,Ди Би Карго България“ ЕООД, се движи по маршрут Бургас – Карлово – Пирдоп с три локомотива, от които два в неработно (студено) състояние и 23 празни вагона. Пред входния сигнал на гара Пирдоп дерайлира вторият неработещ локомотив № 86018.9 с първата колоос. Дерайлирането е вследствие на скъсана първа колоос.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на електрически локомотив № 86018.9 от товарен влак № 30690 при влизане в гара Пирдоп на 04.05.2017 г.

На 09.02.2017 г. товарен влак № 30582, обслужван от Българска железопътна компания ЕАД, в междугарие Дългопол-Комунари дерайлира вагон-цистерна, пълна с пропан-бутан. Локомотивната бригада не е усетила дерайлирането. При навлизане в гара Комунари и след преминаване през стрелки №№ 101, 3 и 5, вагонът-цистерна се покачва отново на релсовия път.

В резултат на произшествието няма пострадали, но са нанесени повреди на 4 477 м от железния път и на стрелки №№ 101, 3 и 5.

Техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагон-цистерна от състава на товарен влак № 30582 в междугарието Дългопол – Комунари по път № 2 на 09.02.2017 г.
На 03.09.2016 г. товарен влак № 10690 в състав 18 пълни вагона с въглища, 72 оси, брутна маса 1348 тона, е обслужван от електрически локомотив № 46033.7 с маршрут на движение от гара Пловдив-разпределителна до гара Волуяк. В гара Волуяк влакът е пристигнал в 05:42 часа, извършена е съкратена проба „D“ на автоматичната влакова спирачка, издадена му е нова лицева част на удостоверение за спирачната маса и е продължил движението си като влак № 50501 по направление Волуяк – Разменна – Батановци – Дупница. По време на движение на влака в междугарието Волуяк – Храбърско, на км 14+055 дерайлира дванадесетия вагон (№ 31526651221-1) последователно с първа колоос на първа талига вдясно на железния път и в последствие с втората колоос.
Дерайлиране на товарен влак № 50501 в междугарието Волуяк – Храбърско на 03.09.2016 г.
   На 28.08.2016 г. товарен влак № 50505 в състав 12 вагона пълни с въглища, 48 оси, брутна маса 924 тона, обслужван от електрически локомотиви № 43551.1 - влаков и № 45166.6 – бутащ, помощен, се е движил по направление Станянци – Волуяк – Разменна – Батановци – Дупница.
Влакът е заминал от маневрен район Станянци в 12:24 часа и е пристигнал в гара Калотина в 13:08 часа, където е престоял 109 мин. за смяна на дизеловия с 2 електрически локомотива. След 37 мин.
Дерайлиране на товарен влак № 50505 при преминаване транзит през гара Петърч на 28.08.2016 г.

На 14.09.2016 г. пътнически влак № 80290 в състав, 2 пътнически вагона, обслужван с електрически локомотив № 44096.6, се е движил по направление Бургас – Карнобат. Влакът е заминал от гара Бургас в 13:58 часа с 11 мин. закъснение и е пристигнал в гара Черноград в 14:57, където след престой от 1 мин. е потеглил за гара Карнобат.

Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие – възникване на пожар по време на движение в електрически локомотив № 44096.6, обслужвал пътнически влак № 80290 в междугарието Черноград – Карнобат на 14.09.2016 г.

На 08.07.2016 г. бърз влак № 4681 с 3 пътнически вагона, обслужван от електрически локомотив № 44141.0, се е движил по направление Варна – Горна Оряховица – Стара Загора – Пловдив. Влакът е заминал в 04:40 часа от гара Варна по  график за движение на влаковете и е пристигнал в 08:20 часа в гара Горна Оряховица.  В рамките на престоя в гара Горна Оряховица, новопостъпилата локомотивна бригада е извършила оглед на локомотива и е получила информация от отстъпващата, че локомотивът е с намалена мощност, поради изолиран трети тягов двигател.

Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие– възникване на пожар във време на движение в електрически локомотив № 44141.0 обслужвал бърз влак № 4681 в междугарието Михайлово – Свобода на 08.07.2016 г.

На 16.06.2016 г. бърз влак № 3622 в състав от 4 пътнически вагона, обслужван с електрически локомотив № 44085.9, се е движил по направление Бургас – Карлово – София. Влакът е заминал по График за движение на влаковете от гара Бургас в 08:55 часа без технически неизправности. В гара Казанлък локомотивната бригада е направила оглед на ходовата част и машинното отделение на локомотива за възникнали през време на пътуването неизправности. В 12:07 часа влакът е потеглил от гара Казанлък и е преминал транзит през гара Дунавци със скорост до 70 км/ч. Дежурният ръководител движение, проследявайки преминаването на влака през гарата, е забелязал да излиза дим от ходовата част на локомотива, за което е уведомил влаковия диспечер и дежурния ръководител движение в гара Сахране.

Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие – запалване във време на движение на електрически локомотив № 44085.9 обслужвал бърз влак № 3622 в гара Сахране на 16.06.2016 г.

На 13.04.2016 г., бърз влак № 8626 в състав, 6 пътнически вагона и електрически локомотив № 44151.9 в неработно състояние, обслужван с електрически локомотив № 44081.8 се движи по направление Бургас – Пловдив – София. Влакът заминава по разписание от гара Айтос в 23:02 часа. По време на движението му в междугарието Айтос – Черноград по път № 2, локомотивната бригада усеща мирис на изгоряла изолация в кабината на локомотива. При извършване на огледа се установява, че от подкошовите вентилатори излиза огън. Предприето е спиране на влака на подходящо място с цел осигуряване на достъп до локомотива. След спирането на влака, локомотивната бригада е задействала пожарогасителната инсталация и е предприела гасене с наличните преносими пожарогасители. Началникът на влака и кондукторите са организирали евакуирането на пътниците от вагоните на безопасно място и са подали информация на телефон 112.

Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие – запалване във време на движение на електрически локомотив № 44081.8 обслужвал бърз влак № 8626 в междугарието Айтос – Черноград път № 2 на 13.04.2016 г.

На 22.01.2016 г. от гара Илиянци за гара Дупница заминава товарен влак № 50601 с маршрут на движение Илиянци – Волуяк – Разменна – Батановци – Дупница. Влакът е в състав 13 пълни вагона, 52 оси, 1011 тона и е обслужван с електрически локомотив № 43552.9. Влакът е заминал от гара Илиянци в 20:45 часа и е пристигнал в гара Делян в 23:31 часа без проблеми по време на движение. В гара Делян влакът престоява 3 мин. повече от регламентирания престой поради извършване на задължителна съкратена проба “D” на автоматичната влакова спирачка. След заминаване от гара Делян и излизане от тунел № 1 локомотивният машинист е предприел пробно задържане с кран-машиниста на локомотива, предвид навлизане на влака в участък с продължителен наклон на спускане. След направеното пробно задържане и последвалото неколкократно изпускане на въздуха от главния въздухопровод в атмосферата, спирачен ефект не е бил постигнат и скоростта на движение започва да нараства.

Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на девет вагона от състава на товарен влак № 50601 при влизане в гара Дупница на стрелка № 10 на 23.01.2016 г.

По време на движение възниква пожар в електрически локомотив № 44169.1, обслужващ бърз влак (БВ) № 1621, София – Пловдив, около 08:55 часа на 13.10.2015 г.

Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие – възникнал пожар в ел. локомотив № 44169.1, обслужвал бърз влак № 1621 в междугарието Елин Пелин – Вакарел на 13.10.2015 г.

При извършване на маневра на 5-ти коловоз в гара Пловдив за прикачане на дизелов локомотив № 07032.6, той се удря в състава на международен бърз влак № 493 около 21:47 часа на 09.08.2015 г. Вагонът е бил със задържана автоматична влакова спирачка и след удара е отместен на 7 метра от положението му.

Около 09:10 часа на 01.02.2015 г., пътнически влак № 30111 на БДЖ ,,Пътнически превози“ ЕООД в състав от 2 вагона, 8 оси с маса 94 тона, теглен от електрически локомотив № 44179, движещ се по направление София - Карлово, дерайлира на стрелка № 2 при влизане в гара Стряма. Дерайлирали са електрическият локомотив № 44179, първият вагон с двете талиги и вторият вагон с първа талига.

Няма ранени и загинали. Нанесени са повреди и щети на подвижния железопътен състав и на железопътната инфраструктура.

Около 07:03 часа на 23.12.2014 г., товарен влак № 30561, в състав от 24 вагона, 3 пълни и 21 празни, 1112 тона, и локомотив № 92027 в неработно състояние, теглен от електрически локомотив № 92034 по направление Пирдоп–Карлово–Бургас, дерайлира на стрелка № 11 при заминаване от четвърти коловоз на гара Зимница. Локомотиви № 92034 и № 92027 са дерайлирали с всички колоси. Влака е редовно назначен по график за движение на влаковете (ГДВ).
Няма ранени и загинали. Нанесени са повреди и щети както на подвижния състав и на железопътната инфраструктура.

Subscribe to Окончателни доклади