Вие сте тук

Окончателни доклади

Дерайлиране на ДТВ № 90593 в междугарието Ветово – Сеново на 22.04.2021 г.
19.10.2021

На 22.04.2021 г. в 23:30 часа заминава ДТВ № 90593 от гара Русе разпределителна за гара Белозем в състав: 28 вагона, от които 2 вагона предохрана, по един начело и в края на влака, и 26  вагон-цистерни, пълни със светло гориво (бензин), 437 метра, 1831 тона. Влакът се обслужва с 3 локомотива – начело помощен локомотив № 92530600685-7, влаков локомотив № 91530400605-8  и бутащ помощен локомотив № 91520087020-1.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на тежко железопътно произшествие – дерайлиране на пълни вагон цистерни от състава на директен товарен влак № 90593 между гарите Ветово – Сеново на 23.04.2021 г.
Дерайлиране на ДТВ № 30690 в междугарието Шивачево – Твърдица на 12.03.2021 г.
16.09.2021

Дерайлиране на ДТВ № 30690 в междугарието Шивачево – Твърдица на 12.03.2021 г.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на директен товарен влак № 30610 между гарите Шивачево – Твърдица на 12.03.2021 г.
Разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на локомотив № 46041 от директен товарен влак № 30602 при влизане в гара Столник на 15.01.2021 г.
05.07.2021

На 15.01.2021 г. ДТВ № 30602 в състав 34 вагона, 818 тона, с електрически локомотив № 46041се движи по направление Бургас – Илиянци. Влакът се обслужва от железопътното предприятие ,,БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. Дежурният ръководител движение в гара Столник, нарежда маршрут за транзитно преминаване на ДТВ № 30602 през гарата. При влизане на влака в гарата на стрелка № 11 дерайлира локомотива с първата колоос на първата талига. Вследствие на дерайлирането пострадал персонал няма, нанесени са материални щети на железопътната инфраструктура и на локомотива. Движението на влаковете между гарите Столник и Саранци е прекъснато от 09:00 ÷ 11:30 часа. Локомотивът е вдигнат в 11:35 часа.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на локомотив № 46041 от директен товарен влак № 30602 при влизане в гара Столник на 15.01.2021 г.
 пожар в ел. локомотив № 44094.8
16.06.2021

На 28.09.2020 г. в 06:55 часа от гара София за гара Бургас е заминал бърз влак (БВ) №  3621 в състав, 4 вагона, 16 оси, 162 тона, обслужван с електрически локомотив № 44094.8. Бързият влак се движи по направление София – Карлово  – Тулово – Карнобат – Бургас Влакът се обслужва от националния превозвач ,,БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, с електрически локомотив № 44094.8, с локомотивна бригада – локомотивен и помощник-локомотивен машинист. Локомотивната и превозната бригада на влака са служители на ,,БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Влакът се движи ежедневно по направлението София – Карлово – Дъбово – Карнобат – Бургас и обратно. В гара Карнобат влакът пристига в 12:53 часа и след престой от две минути, заминава в 12:55 часа спазващ графика за движение. По време на движението на влака в междугарието Черноград – Айтос по път № 1, локомотивната бригада усеща мирис на дим, идващ от машинното отделение. Локомотивният машинист предприема бързо спиране и влакът спира в 13:07 часа на км 254+200 видно от записите на записващото устройство на локомотива. Машиниста изключва акумулаторната батерия и задейства противопожарната инсталация, но тя не е задействала. Помощник-машинистът и локомотивния машинист са опитали да загасят пожара с преносимите пожарогасители на локомотива, но поради гъстия дим не са успели. Локомотивният машинист се е обадил на националния телефон 112, за оказване на помощ от противопожарните служби. Влакът се е движил със скорост 120 км/ч, при допустима 130 км/ч. През времето на движение на влака по маршрута от гара София до гара Черноград експлоатацията на локомотива е била безаварийна.

Вследствие на възникналия пожар в електрически локомотив № 44094.8, няма пострадал персонал и наранени пътници от влака, нанесени са поражения на електрическия локомотив, няма нанесени щети на железопътната инфраструктура.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в ел. локомотив № 44094.8, възникнал по време на обслужване на бърз влак № 3621 между гарите Черноград – Айтос на 28.09.2020 г.
Дерайлиране на локомотив № 46041
16.02.2021

На 15.07.2020 г. в 05:02 часа от гара Карлово е заминал ДТВ № 30682 на железопътния превозвач „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД в състав 42 вагона – празни цистерни, 168 оси, 833 тона, теглен с електрически локомотив № 46041. Превозът на ДТВ № 30682 се извършва по маршрута Бургас – Зимница – Карлово – Пловдив – София – Илиянци – Пирдоп.

От гара Септември влакът е заминал в 09:12 часа, преминава без спиране в 09:24 часа през гара Белово. Дежурният ръководител движение в гара Костенец, след полученото заминаване на влака, е подготвил маршрута за приемане на ДТВ № 30682 на трети отклонителен коловоз.

ДТВ № 30682 навлиза в гара Костенец при редовно отворен входен сигнал за трети отклонителен коловоз. Влакът преминава през стрелка № 15 (дясна) и след нея в крива (лява) към трети коловоз със скорост на движение 25 км/ч, локомотивната бригада е усетила силни вибрации и сътресения в кабината на локомотива, при което е предприела бързо спиране на влака.

Вследствие на възникналото произшествие – локомотив № 46041 е дерайлирал с първа и втора колоос вдясно по посока на движението на влака.

Пострадал персонал и други лица – няма.

Нанесени са минимални материални щети на локомотива и в началото на трети коловоз в гара Костенец. Железния път на трети коловоз е с релси тип S 49 и траверси – дърво.

Движението на влаковете през гара Костенец не е спирано по време на произшествието.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на локомотив № 46041, обслужвал директен товарен влак № 30682 при влизане на трети отклонителен коловоз в гара Костенец на 15.07.2020 г.
07.12.2020

На 14.05.2020 г. в 18:12 часа товарен влак № 80561 на ,,Ди Би Карго България“ ЕООД е заминал от гара Златица за гара Бургас. Влакът е в състав 25 вагона пълни с пиритен концентрат, 100 оси, 2150 тона. Влакът е обслужван с електрически локомотив № 88030. В гара Тодор Каблешков влакът е пристигнал в 00:05 часа.

В гара Тодор Каблешков се сменят локомотивните бригади и влакът заминава на 15.05.2020 г. в 00:20 часа. Приближавайки гара Нова Загора влакът се движи със скорост 65 км/ч при допустима 75 км/ч. Преминавайки през първите входни стрелки на стрелка № 20 преминава локомотивът и първите 5 вагона под 6-ти вагон между двете талиги стрелката се самообръща и втората талига на вагона тръгва в отклонение за 2-ри коловоз. След шести вагон са увлечени още 9 вагона които дерайлират и 3-ри от тях се обръщат. Влакът се скъсва на три места, между 4-ти и 5-ти, между 5-ти и 6-ти и 6-ти и 7-ми вагони. Локомотивът с 5-те вагона спират на 4-ти коловоз пред гарата.

Вследствие на възникналото произшествие 10 вагона са дерайлирали, като 3 са обърнати с разпилян товар, а другите 6 са дерайлирали цялостно.

Пострадал персонал няма и други лица.

Нанесени са огромни материални щети на подвижния железопътен състав и на железопътната инфраструктура на 3-ри броя жп стрелки, повреден изходен сигнал на 4-ти коловоз за сигнализацията и около 300 м железен път, който е рехабилитиран през 2016 г. с релси от тип S 49 на U 60.

Движението през гара Нова Загора е спряно от 03:20 до 08:10 часа на 15.05.2020г.

Движението на влаковете през гара Нова Загора е възстановено по 5-ти и 6-ти коловози.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на тежко железопътно произшествие – дерайлиране на товарен влак № 80561 във входните стрелки на гара Нова Загора на 15.05.2020 г.
24.06.2020

На 12.11.2019 г. ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАК № 19205 НА /БДЖ-ПП/ С ЕМВ № 31-005 МАШИНИСТ И НАЧАЛНИК ВЛАК се движи по направление ПЛОВДИВ – АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ. В 06:44 ЧАСА ВЛАКЪТ Е ЗАМИНАЛ ОТ ГАРА КРУМОВО В ПОСОКА АСЕНОВГРАД. НА ПРЕЛЕЗ НА КМ 8+830, СЪОРЪЖЕН С РЪЧНИ БАРИЕРИ, НЕ СА БИЛИ СПУСНАТИ ОТ ДЕЖУРНИЯ ПРЕЛЕЗОПАЗАЧ, В 06:53 ЧАСА, ВЛАКЪТ УДРЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ВОДАЧ И ДВАМА ПЪТНИЦИ В КОЛАТА, СЛЕД КОЕТО ВЛАКЪТ Е ПРОДЪЛЖИЛ ДВИЖЕНИЕТО СИ И ВЛИЗА В ГАРА АСЕНОВГРАД.

ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОСЛЕДВАЛИЯ УДАР ЖЕРТВИ НЯМА. ПОСТРАДАЛИ СА ДВАМАТА ПЪТНИЦИ В ЛЕКИЯ АВТОМОБИЛ.

ЛЕКИЯТ АВТОМОБИЛ Е ОТМЕСТЕН ВСТРАНИ ОТ ВЛАКА И НАПЪЛНО РАЗРУШЕН.

НАНЕСЕНИ СА ПОВРЕДИ ПО ЕМВ.

НЯМА НАНЕСЕНИ ПОВРЕДИ НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРАТА.

ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ Е ПРЕУСТАНОВЕНО ОТ 07:11 ДО 09:48 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА И МВР.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – удар на пътнически влак № 19205 с лек автомобил на охраняем железопътен прелез между гарите Крумово - Асеновград на 12.11.2019 г.
20.02.2020

На 14.10.2019 г. в 19:10 часа по нареждане на старши диспечер в ПТП Горна Оряховица към БДЖ ,,Товарни превози“ ЕООД, от ЕП Каспичан излиза дизелов локомотив № 07065 в гара Каспичан. В гарата е трябвало да се прикачи с Моторен влекач ДГку-033 и двете возила да заминат за гара Синдел-разпределителна. Локомотивът е пропуснат по 14-ти коловоз и насочен към 4-ти коловоз на който е гариран Моторен влекач ДГку-033 на ЖПС – Шумен. След подготвяне на маршрута за 4-ти коловоз, локомотивът потегля,  управляван от задната кабина последва удар в моторния влекач ДГку-033 и същият е изместен на 95 м, не е дерайлирал.

Вследствие на удара единият машинист пада от платформата на моторния влекач между коловозите и получава тежки контузии и наранявания, другият машинист в кабината на влекача е с леки натъртвания, откарани в СМП – Шумен за лечение.

На моторния влекач са нанесени повреди с тежки материални щети.

Локомотивната бригада управлявала дизелов локомотив № 07065 не е пострадала, на локомотива няма нанесени повреди. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – сблъсък на дизелов локомотив № 07065 в РССМ ДГку-33 в гара Каспичан на 14.10.2019 г.
12.12.2019

На 14.08.2019 г. МДТВ № 40772 обслужван от железопътния превозвач БДЖ ,,Товарни превози“ ЕАД в състав 27 ВАГОНА 1491 ТОНА с влаков локомотив № 43-515, помощен локомотив начело на влака № 43-533 и помощен бутащ локомотив в края на влака № 43-310 по време на движение в междугарието Белово – Костенец се самозапалва бутащият локомотив на влака № 43-310 в 17:15 часа. На телефон 112 е подаден сигнал за пожара. На мястото на пожара в 17:40 са пристигнали два специализиран автомобила на РС ПБиЗН.

Пожарът е потушен в 19:50 часа. Движението е възстановено по път № 1 в 19:56 часа. След изтегляне на МДТВ № 40772 в гара Костенец движението по път № 2 възстановено в 22:40 часа.

Вследствие на възникналия пожар няма пострадал персонал от локомотива.

Движението на всички влакове и возила е преустановено от 17:15 до 19:56 часа.

Нанесени са материални щети в машинното отделение на локомотив № 43-310.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в електрически локомотив № 43310.9 по време на движение на МДТВ № 40772 между гарите Белово – Костенец на 11.08.2019 г.
30.08.2019

На 15.02.2019 г. в 23:22 часа от гара Илиянци за гара Пловдив-разпределителна е заминал (МДТВ) № 48009. Превозът на влака е извършен от железопътния превозвач „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД. Съставът на влака е два теглещи електрически локомотива № 86001 и помощен № 86003, след него 27 вагона в.т.ч. 1 вагон празен за предохрана, 25 вагона-цистерни пълни с петролен газ (пропан-бутан) и 1 вагон празен за предохрана, 108 оси, 1895 тона. Маршрут за движение на влака е Илиянци – Карлово – Пловдив – Пловдив-разпределителна. Заминавайки от гара Илиянци влакът е преминал без спиране и особености до гара Христо Даново за среща с товарен влак № 30620, след което е заминал за гара Карлово. Влакът е сменил посоката на движение в гара Карлово, съответно и локомотивите са променили местата си.

След заминаване на влака от гара Карлово в 02:57 часа на, преминава без спиране до гара Граф Игнатиево и след престои от 1 мин. заминава за гара Пловдив. В гара Пловдив маршрута на влакът е подготвен за приемане без спиране по втори приемно-отправен коловоз за гара Пловдив-разпределителна. При навлизане на водещия локомотив № 86003 на влака в зоната на езиковата част на стрелка № 74 в гара Пловдив е последвало вертикално счупване на левия отклонителен език, непосредствено преди преминаването на първата колоос на водещия локомотив. Зоната на счупването е реализирано в прехода на езика от нормален релсов към езиков профил, където се променят формата и сечението на отклонителния език. Последва дерайлиране на двата локомотива с всички колооси и първите три вагона от влака в ляво на втори коловоз. Скоростта на движение към момента на дерайлирането е била 33 км/ч в 04:15 часа на 16.02.2019 г.

Последвало е уведомление на дежурният ръководител движение в гара Пловдив и на други длъжностни лица от локомотивния машинист.

Вследствие на дерайлирането няма пострадал персонал. Нанесени са поражения на железопътната инфраструктура – железен път, повреди на стрелка № 74 и на два броя стрелкови обръщателни апарати СОА-3, както и на осигурителната техника. Нанесени повреди на дерайлиралите два локомотива и три вагона.

Движението по втори коловоз в гара Пловдив е преустановено от 16.02. до 19.02.2019 г.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на международен директен товарен влак (МДТВ) № 48009 в гара Пловдив на16.02.2019 г.
11.07.2019

На 09.04.2019 г. в 14:55 часа от гара Бургас за гара София в 16:33 часа е заминал бърз влак (БВ) №  8602 в състав, 5 вагона, 20 оси, 237 тона, обслужван с електрически локомотив № 46221.8. Бързият влак се движи по направление Бургас – Стара Загора – Пловдив – София. Влакът е пристигнал по график в гара Стара Загора в 18:31 часа и след престой от две минути е заминал в 18:33 часа. По време на движението влакът е спазвал участъковата скорост и ограниченията по железния път. При влизане на влака в гара Свобода локомотивната бригада чува нехарактерен шум идващ от ходовата част на локомотива. Локомотивният машинист предприема бързо спиране с автоматичната влакова спирачка и влакът спира в 18:56 часа. След извършения оглед на локомотива локомотивната бригада не установява нищо необичайно и влакът заминава от гара Свобода в 19:02 часа.  При излизане на влака от гарата локомотивната бригада усеща миризма на изгоряла изолация и виждат, че машинното помещение е изпълнено с дим. Локомотивният машинист предприема спиране с влаковата спирачка и влакът спира в 19:05 часа в междугарието Свобода – Чирпан. Локомотивният машинист влиза в машинното помещение на локомотива и установява, че от компресора излизат пламъци и дим. Сваля  токоснемателя и започват да гасят огъня с наличните пожарогасители на локомотива, заредени с въглероден-диоксид. След използване на пожарогасителите не успяват да изгасят огъня и по мобилния телефон, уведомяват единния номер за спешни повиквания 112. Локомотивната бригада успява да разкачи локомотива от вагоните и го изтегля на безопасно разстояние, уведомяват заинтересованите служби по установения ред.

Вследствие на възникналия пожар в електрически локомотив № 46221, няма пострадал персонал и наранени пътници от влака, нанесени са поражения на електрическия локомотив, няма нанесени щети на железопътната инфраструктура.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – възникнал пожар в електрически локомотив № 46221.8 по време на движение, обслужвал бърз влак № 8602 в междугарието Свобода – Чирпан на 09.04.2019 г.

На 26.01.2019 г. в 14:55 часа от гара Бургас за гара Пирдоп е заминал товарен влак (ТВ) № 30560 обслужван от железопътния превозвач „Ди Би Карго България“ ЕООД. Съставът на влака е електрически локомотив № 86018 теглещ влака, след него три локомотива в неработно състояние и 33 вагона празни, 144 оси, 1068 тона. Маршрут на движение Бургас – Зимница – Тулово – Карлово – Пирдоп. Влакът е имал преработка на състава в гарите Карнобат и Зимница. Заминавайки от гара Зимница през следващите гари влакът е преминал без спиране и особености до гара Гавраилово.

След заминаване на влака в междугарието Гавраилово – Шивачево на км 268+950, в 18:35 часа, дерайлира двадесет и трети празен вагон № 33 52 080 6 189-5. Скоростта на движение към момента на дерайлирането е била 75 км/ч. Вагонът дерайлира с първа колоос на първа талига, вдясно по посока движението и на стрелка № 1 в гара Шивачево, дерайлира и втората колоос. Преминавайки без спиране по трети главен коловоз на гара Шивачево на прелеза в гарата, дерайлира и втората талига на вагона. След 50 м на стрелка № 2, следствие на скопчване на буферите в двадесет и четвърти, след него празен вагон № 33 52 592 8 528-6, същият е увлечен на ляво и дерайлира с двете колооси на първата талига.

Последвало е уведомление на дежурният ръководител движение в гара Шивачево до дежурния влаков диспечер, който е разпоредил изключване на напрежението в контактната мрежа. Влакът е спрян в междугарието Шивачево – Твърдица на км 262+720.

Вследствие на дерайлирането няма пострадал персонал, нанесени са поражения на железопътната инфраструктура – железен път 6230 м, повреди на стрелки 1 и 2 и разрушения на перона между втори и трети коловоз в гара Шивачево.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на товарен влак № 30560 в междугарието Гавраилово – Шивачево на 26.01.2019 г.

На 04.05.2018 г. от гара София е заминал бърз влак № 8613 в състав, 5 пътнически вагона, 208 тона, обслужван с електрически локомотив № 44121.9. Влакът се движи ежедневно по График за движение на влаковете (ГДВ) в направление София – Пловдив – Димитровград – Стара Загора – Карнобат – Бургас и обратно. От гара София влакът е заминал в 14:30 часа без технически неизправности. До гара Дружба влакът се е движил нормално без да са установени нередности, както от локомотивната, така и от превозната бригади. Нередности не са установени и от дежурният персонал в гарите по маршрута на влака. След преминаване транзит на влака през гара Дружба в 21:28 часа, при движението му в междугарието Дружба - Долно Езерово, локомотивната бригада усеща мирис на изгоряла кабелна изолация. Локомотивният машинист поглежда в машинното отделение и вижда, че е изпълнено с гъст черен дим и изключва Главния въздушен прекъсвач (ГВП) на локомотива. Поглеждайки през страничните прозорци, локомотивната бригада, виждат че от двете страни на локомотива от подкошовите вентилатори излиза огън.

При влизане на влака в гара Долно Езерово на трети коловоз, локомотивния машинист подава сигнал „Обща тревога” и спира в 21:37 часа.

Кондуктора предприема незабавни действия по евакуация на пътниците от влака.

Началникът на влака уведомява телефон 112 за възникналия пожар. Локомотивната и превозна бригади са предприели незабавно гасене на пожара в локомотива с наличните пожарогасители в локомотива и вагоните.

Противопожарен автомобил на РС ПБиЗН – Бургас е пристигнал в гара Долно Езерово в 21:55 часа и пожарът е бил локализиран и потушен в  00:50 часа.

Няма пострадал персонал и пътници. Нанесени са материални щети на електрически локомотив № 44121.9 от разразилия се пожар.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – възникнал пожар по време на движение в електрически локомотив 44121.9, обслужвал бърз влак № 8613 в гара Долно Езерово на 04.05.2018 г.
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – възникнал пожар в пътнически вагон на бърз влак № 8613 в гара Коньово на 30.03.2018 г.

На 30.03.2018 г. от гара София е заминал бърз влак № 8613 в състав, 4 пътнически вагона, 164 тона, обслужван с електрически локомотив № 43309.4. Влакът се движи ежедневно по График за движение на влаковете (ГДВ) в направление София – Пловдив – Димитровград – Стара Загора – Карнобат – Бургас и обратно. От гара София влакът е заминал в 14:30 часа без технически неизправности. До гара Нова Загора влакът се е движил нормално без да са установени нередности, както от локомотивната, така и от превозната бригади. Нередности не са установени и от дежурният персонал в гарите по маршрута на движението му. След заминаване на влака от гара Нова Загора в 19:51 часа, пътници пътуващи в трети вагон на влака са усетили мирис на изгорели кабели, същите са тръгнали в посока на идващата миризма и установяват, че от тоалетната на вагона излиза гъст черен дим. за което са уведомили кондуктора на влака за случващото се. Скоро след това влакът пристига в гара Коньово в 19:59 часа по график. Виждайки вече разразилия се пожар в тоалетната на вагона кондукторът уведомява началникът на влака, а той уведомява локомотивната бригада. Кондуктора предприема незабавни действия по евакуация на пътниците от влака. Началникът на влака уведомява телефон 112 за възникналия пожар. Установявайки пожара локомотивните машинисти са предприели незабавно гасене на пожара във вагона с наличните пожарогасители в локомотива.

Противопожарен автомобил на РУ ПБиЗН – Нова Загора е пристигнал в гара Коньово в 20:30 часа и пожарът е бил локализиран и потушен в  21:30 часа.

Няма пострадал персонал и пътници. Нанесени са материални щети на двата пътнически вагона и контактната мрежа, която е прегоряла следствие на пожара.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – възникнал пожар в пътнически вагон на бърз влак № 8613 в гара Коньово на 30.03.2018 г.

На 12.10.2017 г. от гара София е заминал бърз влак № 8693 в състав от 4 пътнически вагона, обслужван с електрически локомотив № 44134.2. Влакът е заминал с направление София – Пловдив – Димитровград – Бургас по График за движение на влаковете (ГДВ) от гара София в 13:20 часа без технически неизправности. Първото изключване на локомотива е възникнало между гара София и Подуяне в 13:22 часа. Второто изключване локомотивната бригада е установила при потегляне на влака от гара Елин Пелин в 13:50 часа. Други изключвания по време на движението на влака до гара Пловдив не са установени. В участъка от гара София до гара Пловдив локомотивът е работил с всички включени тягови двигатели. В гара Димитровград влакът пристига в 16:47 часа с индикация за земно съединение. Предприета е маневра с локомотива за промяна посоката на движение. Движението трае 1,5 минути, през което време локомотивът изминава 480 м и е последвало самозапалване в машинното отделение.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в електрически локомотив № 44134.2 обслужвал бърз влак № 8693 в гара Димитровград на 12.10.2017 г.

На 10.12.2016 г. от гара Дружба за гара Русе-север е заминал товарен влак (ТВ) № 90570 в състав два електрически локомотива теглещи влака с 26 вагон-цистерни, от които 23 броя пълни и 3 броя празни за предохрана (един отпред и два отзад). Маршрутът за движението на влака е Дружба – Карнобат – Синдел-разпределителна – Русе-север. През време на пътуването си влакът е сменял два пъти посоката на движение, съответно в гарите Карнобат и Синдел-разпределителна. След заминаване от гара Синдел-разпределителна през следващите гари влакът е преминал транзит без особености до гара Хитрино.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на товарен влак № 90570 на стрелка № 5 при влизане в гара Хитрино на 10.12.2016 г.

На 04.05.2017 г. товарен влак № 30690, обслужван от железопътен превозвач ,,Ди Би Карго България“ ЕООД, се движи по маршрут Бургас – Карлово – Пирдоп с три локомотива, от които два в неработно (студено) състояние и 23 празни вагона. Пред входния сигнал на гара Пирдоп дерайлира вторият неработещ локомотив № 86018.9 с първата колоос. Дерайлирането е вследствие на скъсана първа колоос.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на електрически локомотив № 86018.9 от товарен влак № 30690 при влизане в гара Пирдоп на 04.05.2017 г.

На 09.02.2017 г. товарен влак № 30582, обслужван от Българска железопътна компания ЕАД, в междугарие Дългопол-Комунари дерайлира вагон-цистерна, пълна с пропан-бутан. Локомотивната бригада не е усетила дерайлирането. При навлизане в гара Комунари и след преминаване през стрелки №№ 101, 3 и 5, вагонът-цистерна се покачва отново на релсовия път.

В резултат на произшествието няма пострадали, но са нанесени повреди на 4 477 м от железния път и на стрелки №№ 101, 3 и 5.

Техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагон-цистерна от състава на товарен влак № 30582 в междугарието Дългопол – Комунари по път № 2 на 09.02.2017 г.
На 03.09.2016 г. товарен влак № 10690 в състав 18 пълни вагона с въглища, 72 оси, брутна маса 1348 тона, е обслужван от електрически локомотив № 46033.7 с маршрут на движение от гара Пловдив-разпределителна до гара Волуяк. В гара Волуяк влакът е пристигнал в 05:42 часа, извършена е съкратена проба „D“ на автоматичната влакова спирачка, издадена му е нова лицева част на удостоверение за спирачната маса и е продължил движението си като влак № 50501 по направление Волуяк – Разменна – Батановци – Дупница. По време на движение на влака в междугарието Волуяк – Храбърско, на км 14+055 дерайлира дванадесетия вагон (№ 31526651221-1) последователно с първа колоос на първа талига вдясно на железния път и в последствие с втората колоос.
Дерайлиране на товарен влак № 50501 в междугарието Волуяк – Храбърско на 03.09.2016 г.
   На 28.08.2016 г. товарен влак № 50505 в състав 12 вагона пълни с въглища, 48 оси, брутна маса 924 тона, обслужван от електрически локомотиви № 43551.1 - влаков и № 45166.6 – бутащ, помощен, се е движил по направление Станянци – Волуяк – Разменна – Батановци – Дупница.
Влакът е заминал от маневрен район Станянци в 12:24 часа и е пристигнал в гара Калотина в 13:08 часа, където е престоял 109 мин. за смяна на дизеловия с 2 електрически локомотива. След 37 мин.
Дерайлиране на товарен влак № 50505 при преминаване транзит през гара Петърч на 28.08.2016 г.

Страници

Subscribe to Окончателни доклади