Вие сте тук

Конкурси

13.12.2016

На 8 декември 2016 г. беше отворен конкурс H2020-ICT-2017 по програма "ИКТ" от Рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Крайният срок за подаване на предложения за проекти – 25 април 2017 г. по следните теми:

  • Усъвършенствани и облачни изчисления
  • Бъдещ интернет
  • Съдържание и управление на информацията
  • Роботика и автономни системи
  • Бъдещи и нововъзникващи технологии в областта на ИКТ

Повече информация за конкурса може да се намери на:

Конкурс H2020-ICT-2017
01.11.2016

Конкурс H2020-ICT-2016-2017

Отворен на 10 май 2016 г., краен срок за подаване на предложения за проекти –  8 ноември 2016 г. по следните теми:

Отворени конкурси по програма „Информационни и комуникационни технологии“
Subscribe to Конкурси