Вие сте тук

Проекти

11.08.2017

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2017 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 8 декември 2016 г. и приключи на 25 април 2017 г. В конкурса са се включили 37 български организации в 28 проекта.

01.11.2016

Проект SOCIALENERGY, български участник – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Финансирани проекти с българско участие по програма ИКТ
Икона Хоризонт 2020
29.07.2016

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2016 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 20 октомври 2015 г. и приключи на 12 април 2016 г. В конкурса са се включили 42 български организации в 35 проекта.

Subscribe to Проекти