Вие сте тук

Вторият национален семинар за споделяне на езикови ресурси премина с голям интерес

26.10.2018

На организирания от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 24 октомври 2018 г. Национален семинар да споделяне на езикови ресурси присъстваха повече от 140 участника от администрациите на Президента, Народното събрание и Министерския съвет, 17 министерства, 17 агенции, комисии, държавни дружества и институти, Българската академия на науките, академичната общност, компании, работещи в областта на професионалните преводи, информационните и езиковите технологии и издателската дейност и др. Семинарът се провежда в рамките на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC), съвместно с Института за български език при БАН и Представителството на ЕК в България. Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“.

В официалното откриване на събитието взеха участие министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-н Росен Желязков, заместник- министърът на Българското председателство на съвета та ЕС 2018 – г-жа Моника Панайотова и ръководителят на Представителството на ЕК в България – г-н Огнян Златев.

Еврокомисарят по цифровата икономика и общество – г-жа Мария Габриел беше изпратила специално видеообръщение до участниците в семинара. Подкрепа за споделянето на езикови ресурси от администрациите беше изразена и в поздравителния адрес, изпратен от заместник министър-председателя на Република България – г-н Томислав Дончев.

Организацията на събитието и участниците в програмата на семинара бяха високо оценени от представителя на Европейската комисия – г-н Маркус Фоти (Генерална дирекция „Преводи“) и представителите на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“.

МТИТС е първата институция от България, предоставила езикови ресурси в хранилището на проекта „Координиране на езиковите ресурси в Европа“, коeто захранва платформата за автоматичен превод на ЕК eTranslation. Благодарение на усилията на Националните контактни лица от публичната администрация (представител на МТИТС) и това за езикови технологии от Института за български език при БАН, страната ни се нарежда на пето място по предоставяне на езикови ресурси за целите на ЕК за преодоляване на езиковите бариери, чрез по-широкото използване на платформата за автоматичен превод  eTranslation.

МТИТС направи обща регистрация на домейна „@mtitc.government.bg“ за използване на платформата за автоматичен превод еTranslation, която избягва необходимостта от индивидуални активации от служителите.

За да се постигне задоволително ниво на преводите от и на български език е необходимо сериозно количество публична информация да бъде предоставена за нуждите на Европейската комисия. Колкото по-голям брой езикови ресурси бъдат предоставени на български език, толкова по-лесно и качествено ще бъде „обучена“ платформата за превод на собствения ни език в съответните области.

Участниците в семинара имаха възможност да получат информация за свързването на обществените услуги в Европа и националния контекст на Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“, платформата за автоматичен превод eTranslation, политиката на България в областта на отворените данни. Представени бяха Системата за електронно връчване „еВръчване“ и новият национален портал за отворени данни. Беше направен преглед на правната рамка за споделяне на данни в публичния сектор, Директивата за повторна употреба на информация, бяха представени и подробности за изискванията към данните и начините за тяхното предоставяне.

В рамките на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ е предвидена техническа и правна помощ, както и съдействие на място за администрациите на ЕС, като тези услуги са напълно безплатни.

Програма на Национален семинар за споделяне на езикови ресурси:

08:00 - 08:30

Регистрация

08:30 - 08:35

Приветствие и представяне

Христина Добрева, Главен експерт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Национално контактно лице от публичната администрация

08:35 - 09:05

Официални приветствия

Мария Габриел, Еврокомисар по цифрова икономика и общество – видеообръщение

Томислав Дончев, Заместник министър-председател – поздравителен адрес

Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Моника Панайотова, Заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Огнян Златев, Ръководител на Представителството на ЕК в България

Сесия 1. Свързване на многоезикова Европа: Европейски контекст и местни нужди

09:05 - 09:30

Национални инициативи за отворени данни

Рени Антонова, Главен експерт в отдел „Данни“, Държавна агенция „Електронно управление“ (ДА ЕУ)

09:30 - 09:50

Свързване на обществените услуги в цяла Европа: амбиция и резултати досега

Aleksandra Wesolowska, EC, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ - видеопрезентация

09:50 - 10:40

Механизмът за свързване на Европа в България: прогноза за настоящи и бъдещи предизвикателствапанелна сесия

 

Модератор:
Ели Канева, Държавен експерт в МТИТС и Национален представител в програмния комитет за сектор „Телекомуникации“ по Механизма за свързване на Европа

 

Участници в панелната сесия:

Цветанка Кирилова, Експерт в дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ на ДА ЕУ, Представяне на Системата за електронно връчване „е-Връчване“

Станимир Минков, Старши експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерския съвет, Представяне на Националния портал за отворени данни

10:40 - 11:05

Кафе пауза

11:05 - 11:30

Платформата за автоматичен превод e-Translation

Markus Foti, Програмен мениджър eTrаnslation в Европейската комисия, Главна дирекция „Преводи“

Сесия 2. Споделяне на данни

11:30 - 11:50

Координиране на езиковите ресурси в Европа

Stelios Piperidis, ILSP/Athena R.C., ELRC

11:50 - 12:10

Координиране на езиковите ресурси в България

проф. Светла Коева, Директор на Института за български език към Българска академия на науките (БАН) и Национално контактно лице за езикови технологии

12:10 - 12:30

Могат ли да бъдат споделяни езикови данни и по какъв начин? Национална и европейска правна рамка.

Женета Рогова, началник отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление“ в МТИТС

12:30 - 13:30

Обяд

13:30 - 14:00

Подготовка и споделяне на данни на платформата за споделяне на езикови ресурси - какво предстои

Maria Giagkou, ILSP/Athena R.C., ELRC

14:00 - 14:15

Представяне на проекта eTranslation Termbank (eTTB)

Andraž Repar, Представител на проект eTranslation Termbank (eTTB)

14:15- 14:45

Идентифициране и управление на Вашите данни: Въпроси и отговори

Модератор: Христина Добрева

14:45 - 15:00

Заключения

Модератор: Христина Добрева

15:00 – 15:30

Кафе пауза и дискусии