Вие сте тук

Конкурси

24.06.2019

На 4 юли 2019 г. ще бъде отворен втория конкурс за 2019 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Предложенията за проекти могат да се подават до 14 ноември 2019 г. 

Отваряне на втори конкурс през 2019 г. в сектор "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа
28.06.2017

На 28 юни 2017 г. са отворени четири конкурса за предложения за проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“:

CEF-TC-2017-3: Електронно фактуриране

CEF-TC-2017-3: Електронен превод

CEF-TC-2017-3: Europeana

CEF-TC-2017-3: Свободен достъп до данни от обществения сектор

Общият индикативен бюджет за четирите конкурса е 24 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 28 ноември 2017 г.

Повече информация за конкурсите може да се намери на:

05.06.2017

Отворени са 4 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

  • CEF-TC-2017-2: Киберсигурност (Cyber Security)
  • CEF-TC-2017-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2017-2: Електронно здравеопазване (eHealth)
  • CEF-TC-2017-2: Електронни обществени поръчки (eProcurement)

Крайният срок за представяне на предложения за проекти и по четирите конкурса е  21 септември 2017 г.

Съответната документация по конкурсите може да се намери на: 

17.02.2017

На 17 февруари 2017 г. са отворени 4 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

  • CEF-TC-2017-1: Взаимно свързване на търговските регистри (Business Registers Interconnection System — BRIS)

Бюджетът е  2 млн. евро, а финансирането – до 75 % от допустимите разходи. Предложенията за проекти могат да се подават от едно юридическо лице или от консорциум от една или от няколко държави членки.

Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

  • CEF-TC-2016-3: Киберсигурност (Cyber Security)

Конкурсът е отворен на 20 септември 2016 г, с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 декември 2016 г. Бюджетът е 12 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 24 месеца. Ще се финансира максимум по 1 проект от държава членка, максимум 1 млн. евро за проект. Финансирането е до 75 % от преките допустими разходи  плюс 7 % непреки разходи.

Конкурси
20.09.2016

На 20 септември 2016 г. беше отворен третия конкурс за 2016 г.  за представяне на предложения за проекти в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.

12.05.2016

На 12 май 2016 г. бяха отворени четири конкурса за представяне на предложения за проекти  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“, с краен срок за представяне на предложения – 15 септември 2016 г.:

CEF-TC-2016-2: Електронно доставяне (eDelivery)

CEF-TC-2016-2: Електронна идентификация и електронен подпис (eIdentification & eSignature)

CEF-TC-2016-2: Европейски портал за електронно правосъдие (European e-Justice Portal)

CEF-TC-2016-2: Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

03.03.2016

На 3 март 2016 г. Европейската комисия одобри Работната програма за 2016 г. за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.

Първите три конкурса по Работната програма са отворени на 3 март 2016 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 19 май 2016 г.:

Към 21 юли 2014 г. в електронния ежедневник за европейски обществени поръчки (TED) са обявени три европейски обществени поръчки, свързани с Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации”:

1. Обществена поръчка с обект „Разгръщане на основна платформа за свободно достъпни данни на ЕС: осъществяване на паневропейски портал за свободно достъпни данни и свързани услуги”, публикувана в OJ/S S127 от 5 юли 2014 г, № на поръчката 225769-2014.

Предмет на поръчката е:

Обявени обществени поръчки по Механизма за свързване на Европа
Subscribe to Конкурси