Вие сте тук

Антикорупция

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Министeрството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от второстепенните разпоредители с бюджет /Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр.

Подаване на сигнал
Subscribe to Антикорупция