Вие сте тук

Антикорупция

за изпълнение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г., приета с решение № 230 от 09.04.2015 г. на Министерския съвет

 

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2020 г. – първо полугодие

Антикорупционен план - 2020 г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2019 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2019 г. – първо полугодие

Антикорупционен план за 2019 г.

 

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план - 2018 г.

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план - 2018 г. – първо полугодие

Антикорупционен план - 2018 г.

Антикорупционен план

Ако имате информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в Министeрството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или във второстепенните разпоредители с бюджет /Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе, Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София, Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив, Авиоотряд 28, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт/,

Подаване на сигнал
Subscribe to Антикорупция