Вие сте тук

UNESCO

Наръчникът е част от „глобалната инициатива за подобряване на журналис­тическото образование“, акцент в Международната програма за раз­витие на комуникацията (IPDC) на ЮНЕСКО. Програмата разглежда в глобална перспектива журналистическото обучение и практика, както и изследователската дейност в тази област, включвайки споделяне на добрия международен опит.

Наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика
28.02.2018

Втората фаза на консултацията ще продължи до 15 март 2018 г.

Повече информация можете да намерите тук.

 

Информация за първата фаза на консултацията можете да  намерите на официалната страница на МТИТС.

02.10.2017

Консултацията е изготвена на база концепцията на ЮНЕСКО за универсалността на интернет

 

МТИТС приканва своите  социалноикономически партньори и всички заинтересовани страни към активно  участие в тази професионална консултация, чрез попълване на въпросника на български или английски език и изпращане  за обобщаване в срок до 20 октомври 2017г.

09.03.2017

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“.

Subscribe to UNESCO