Вие сте тук

ITU (WSIS)

WSIS
23.07.2019

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020
https://groups.itu.int/stocktaking/About/WSISStocktaking.aspx

Международният съюз за далекосъобщения (МСД), Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество ви канят да допринесете за процеса на равносметка на WSIS, предприет в подкрепа на изпълнението и последващите действия на WSIS.

Покана за актуализация и нови предложения . Световна среща на върха за информационното общество (WSIS): 2019-2020. Награди за проекти(WSIS) Prizes 2020. Покана за предложения
26.03.2019

От 8 до 12 април 2019 г. Форумът на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS) ще празнува своята 10-та годишнина под надслов Информационни и комуникационни технологии за постигане на целите за устойчиво развитие“. По този начин WSIS продължава да предоставя платформа за „справедливо и равноправно информационно общество“ за всички заинтересовани страни, определени от Женевския план за действие.

04.12.2017

Първа фаза: Изпращане на проектите до 2 януари 2018 г.
Втора фаза:Номинации-до 12 януари 2018
Трета фаза:Онлайн гласуване-до 4 февруари 2018
Четвърта фаза:Избор на печеливши проекти- 9 февруари 2018
Пета фаза: Обявяване на победителите WSIS Prize 2018 Ceremony  на WSIS Forum 2018

 

Повече информация можете да намерите на: www.wsis.org/prizes

04.12.2017

 

Своите предложения можете да изпращате тук.

 

Допълнителна информация можете да намерите на: www.wsis.org/forum

26.09.2017

Международният съюз по далекосъобщения стартира покана за включване на нови инициативи за 2017-2018. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 9 февруари 2018 г. Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2018 и представени по време на WSIS Forum 2018.

 

Повече информация можете да намерите тук.

30.03.2017

Форумът (WSIS) за информационно общество обяви нов конкурс и кани всички желаещи да заснемат начина, по който информационните  и комуникационните технологии (ИКТ) играят роля за постигане на Целите на устойчивото развитие (SDGs).

Фотографията, като начин за трансформиране на живота като помагаща развитието, е средство, което може да комуникира и вдъхновява. Като улавяте реалностите около вас, където ИКТ имат влияние,  се присъединете в първото издание на фото конкурса WSIS Forum Photo Contest!

Стартира поканата за включване на нови инициативи за 2016-2017. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 1 март 2017 г. Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2017 и представени по време на WSIS Forum 2017.

За повече информация: www.wsis.org/stocktaking

Генералният секретар на МСД  обяви шестото издание на конкурса World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2017 на сайта www.wsis.org/prizes.

Наградите за проекти в областта на информационното общество 2017 се учредяват в отговор на  изискването социално-икономическите партньори, които изграждат информационното общество да имат механизъм за оценка на дейностите си в сферата на ИКТ за изпълнение на направленията за действие (WSIS Action Lines) и целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SGG) на ООН.

Работна група, създадена от Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD) има задача да направи годишен преглед на напредъка в изпълнението и последващите действия, резултат от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS). Работната група по засилено сътрудничество (Working Group on Enhanced Cooperation - WGEC) разглежда мандата на WSIS, по отношение на засиленото сътрудничество и документите от Тунис 2005 г.

МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU Telecom World Young Innovators Competition, чрез която се предлага възможност за финансиране, менторство и представяне за начинаещи млади предприемачи.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS Project Prizes 2014” на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) за проекти в областта на информационното общество. Отличените проекти ще бъдат наградени на церемония на форума WSIS 2014. Победителите ще имат възможност да покажат разработките си на международно ниво, да споделят опит и знания и да се запознаят с други добри практики.

Обществено обсъждане в платформата на Международния съюз по далекосъобщения ITU, Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP), в рамките на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS), група CWG–WSIS, преглед на инициативата WSIS+10:
Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/index.html , в срок до 20 септември.

Подавайте вашите проекти за награди до 31 януари 2016 г.

Участвайте за WSIS награди 2016! Новата покана за подаване на вашите успешни инициативи стартира! Вие можете да подадете молбата си за участие в конкурса за WSIS Награди 2016 до 31 януари 2016 г.

Международният съюз по далекосъобщения очаква значителни приноси, показващи дейностите, със значително въздействие върху развитието на информационното общество на местно, регионално и глобално ниво.

В контекста на разгръщане на инициативите WSIS Stocktaking и WSIS Project Prizes множество проекти и политики през 2014 г. са въведени в базите данни и наградени (sixth edition of the Report on WSIS Stocktaking)

Проект на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград е отличен с престижна награда в раздел "Културно многообразие, идентичност и езиково многообразие" на тазгодишното издание на WSIS Project Prizes 2015 награди за проекти и добри практики. Осемнадесетте победители бяха обявени на 26 май 2015 г., в Женева, на Световната среща на високо равнище за информационното общество от Главния секретар на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) - г-н Houlin Zhao.

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет, с цел да се обсъди създаването на точки за обмен на интернет трафик (Internet Exchange Points (IXPs) за подобряване на свързаността, повишаване на качеството на услугите, увеличаване на мрежовата стабилност и устойчивост, насърчаване на конкуренцията и намаляване на разходите за взаимно свързване.

13.07.2017

11-та международна конференция „Онлайн безопасност за децата и младите хора“ ще се състои във Варшава, Полша, на 19-20 септември 2017 в рамките на европейската регионална инициатива на Международния съюз по далекосъобщения за изграждане на доверие и сигурност при използването на телекомуникациите/ИКТ, приета от Световната конференция за развитие на телекомуникациите (WTDC-14) в Дубай.

Subscribe to ITU (WSIS)